×
Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie *.sgef.pl
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Więcej informacji

Formularz reklamacyjny

Ewentualne zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. mogą Państwo zgłaszać w następujący sposób:

  • elektronicznie: poprzez przesłanie formularza znajdującego się poniżej lub poprzez przesłanie wiadomości
    e-mail na adres reklamacje@sgef.pl

  • pisemnie: osobiście lub listownie na adres biura obsługującego Klientów:
    SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

  • ustnie: telefonicznie pod numerem telefonu 22 528 46 40 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w biurze obsługującym Klientów: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej poleconą przesyłką pocztową na podany w reklamacji adres, chyba że wyrażą Państwo chęć otrzymania odpowiedzi pocztą elektroniczną – zaznaczoną docelowo na formularzu.

Odpowiedzi na reklamację udzielimy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może być przedłużony, jednak nie dłużej niż o kolejne 30 dni.

*pole wymagane

Treść

Załącz pliki